Aktualności

listopad 2015

Harmonogram odbioru posegregowanych odpadów w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Nowa Ruda.więcej

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Regulamin odbioru odpadów gromadzonych selektywnie PDF Drukuj Email
dodał: Grzegorz Kuzak w poniedziałek, 04 stycznia 2010 13:45

Regulamin odbioru odpadów gromadzonych selektywnie (za wyjątkiem odpadów biodegradowalnych) przez Noworudzkie Usługi Komunalne Spółkę z o. o. w Nowej Rudzie

§ 1.
Postanowienia niniejszego regulaminu  mają zastosowanie do klientów indywidualnych posiadających umowy na odbiór odpadów komunalnych  oraz do Wspólnot Mieszkaniowych.
Zasady odbioru odpadów segregowanych od Spółdzielni  Mieszkaniowych będą ustalane  indywidualnie pomiędzy zarządem podmiotu  a  NUK Sp. z o. o. 

§ 2.
Zasady gromadzenia i odbierania odpadów segregowanych. 

1.W trosce o ochronę i czystość środowiska naturalnego NUK Spółka z o. o.  zobowiązuje się do odbioru odpadów gromadzonych selektywnie w workach po podpisaniu umowy z klientem na odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych).

2.Warunkiem bezpłatnego odbioru odpadów gromadzonych selektywnie jest podpisanie aneksu do obecnej umowy lub podpisanie nowej umowy na odbiór odpadów zmieszanych i selektywnych.

3.Podpisanie aneksu do umowy na bezpłatny odbiór odpadów gromadzonych selektywnie jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta warunków niniejszego Regulaminu.

4.Z dniem podpisania aneksu do umowy, klient otrzyma od pracownika firmy NUK Spółki z o. o. komplet worków (3 sztuki na surowce - papier, plastik, szkło), ulotkę z harmonogramem odbioru posegregowanych odpadów oraz kody kreskowe, które należy nakleić na dany worek.

5.Odpady odbierane będą, według harmonogramu zamieszczonego w ulotce.

6.Odpady selektywnie gromadzone będą odbierane bezpłatnie tylko i wyłącznie, gdy  worek z surowcami zostanie zapełniony w całości oraz nie będzie zawierał jakichkolwiek zanieczyszczeń w postaci odpadów komunalnych lub innych odpadów (np.: niebezpiecznych), a na każdym worku będzie naklejony kod kreskowy oraz będzie zawierał rodzaj odpadów zgodny z opisem na worku. Jeśli w workach będą znajdowały się zanieczyszczenia pracownicy firmy NUK Spółki z o. o. postąpią jak w pkt. 9-12.

7.W poszczególnych workach mogą być gromadzone wyłącznie odpady typu:
a)worek przeznaczony na makulaturę (niebieski): gazety, książki, zeszyty (bez plastikowych okładek), katalogi, prospekty, foldery, tektura i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów, torby i worki papierowe. Nie należy gromadzić: papieru i tektury pokrytej folią metalową lub z tworzyw sztucznych, np. kartonów po sokach, mleku itp., kalki, papieru przebitkowego, celofanu, tapet, opakowań po mrożonkach, artykułów wykonanych z połączenia makulatury z innymi materiałami, zabrudzonego i tłustego papieru.
b)worek na szkło (zielony) – butelki szklane, słoiki, inne opakowania szklane po artykułach spożywczych, napojach sokach itp. Nie należy gromadzić; szyb okiennych, luster, szkła zbrojonego, szyb samochodowych oraz fajansu, porcelany i tworzyw sztucznych, opakowań szklanych z zawartością, po lekach oraz żarówek, świetlówek i termometrów, artykułów wykonanych z połączenia szkła z innymi materiałami.
c)worek na tworzywa sztuczne (żółty) – zgniecione opakowania po płynach i napojach – PET, czyste opakowania po produktach mlecznych, opakowania po chemii gospodarczej z tworzyw sztucznych, folie, reklamówki i woreczki foliowe. Nie należy gromadzić; brudnych tworzyw, opakowań z tworzyw z zawartością, artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami, opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych oraz styropianu.

8.Kontrolę odpadów zgromadzonych w workach będzie prowadził pracownik firmy NUK Spółki z o. o.  odbierający odpady.

9.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zanieczyszczeń pracownik firmy NUK Spółki z o. o. pozostawi na posesji Klienta worek z zanieczyszczonymi surowcami. Odpady te zostaną odebrane jako odpady komunalne-zmieszane. Pracownik odbierający te odpady wystawi potwierdzenie odbioru zanieczyszczonych odpadów i przekaże to potwierdzenie do siedziby firmy NUK Spółki z o. o., gdzie zostanie wystawiona klientowi faktura zgodnie z ceną odbioru odpadów komunalnych określoną w umowie. Tylko odpady wysegregowane dokładnie z zasadami niniejszego Regulaminu będą odbierane bezpłatnie.

10.Odpady będą kwalifikowane przez pracownika firmy NUK Spółki z o. o.  zgodnie ze stanem faktycznym, bez możliwości reklamacji klienta.

11.Pracownik firmy NUK Spółki z o. o. pozostawi na posesji ilość i rodzaj worków zgodną z ilością i rodzajem odebranych worków.

12.W przypadku nieobecności klienta w domu, worki zostaną pozostawione na posesji w skrzynce na listy, lub na pojemniku na odpady lub w innym widocznym miejscu. NUK Spółka z o. o. nie będzie brała odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie worków.

13.W przypadku prawidłowej segregacji każdy mieszkaniec uczestniczący w programie będzie mógł skorzystać z obniżonej ceny za odbiór odpadów zgodnie z cennikiem ustalonym na dany rok kalendarzowy określonych przez NUK Spółkę z o.o. na początku każdego roku w wysokości niżej wymienionych procentach.
–    od 01.02.2011r. obowiązuje  20% zniżki dla mieszkańca, który zawarł stosowną umowę ( aneks)      z  NUK Sp. z o. o. i będzie poprawnie segregował odpady.

§ 3
Postanowienia końcowe
1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2011r.

Zmieniony: we wtorek, 08 marca 2011 13:04
 

ABC SEGREGACJI ODPADÓW

Worek niebieski przeznaczony jest tylko na makulature.

Do worka zóltego wrzucamy tylko tworzywa sztuczne.

Worek zielony przeznaczony jest tylko na szklo.

Worek czarny przeznaczony jest tylko na liscie i trawe. więcej

ABC OCHRONY SRODOWISKA

Produkujemy coraz wiecej odpadów. Jest to uboczny, cywilizacyjny aspekt naszego zycia. Musimy madrze i rozsadnie z tym problemem sobie poradzic, aby nie powodowac degradacji naszego srodowiska. Odpady, które wytwarzamy, ich selekcja, zbiórka staly sie naszym wspólnym problemem globalnym, który wymaga poparcia spolecznego. więcej

DOKUMENTY DO POBRANIA